Att hyra skoter

 

Unknown

 Sutme är diplomerad skoteruthyrare

Och förbinder oss att :

– alltid tillse att samtliga skotrar är besiktade och godkända enligt gällande bestämmelser, samt trafik- och driftsäkra.

– ha god kännedom om konsekvenser av överträdelser och hur förekommande märkning av skoterled ser ut och kunna förmedla detta till kunden.

– alltid utföra kontroll av behörighet hos hyrestagaren samt att kunna anpassa informationen efter kundens körvana.

– kunna förmedla lokal information om is- och snöstatus, mobiltelefontäckning, regleringsområden för snöskotertrafik, förväntat väder, uppgifter om lokala förhållanden samt allmän information om fjällsäkerhet, issäkerhet, naturvård, vad regleringsområden för snöskoter innebär, renskötselns förutsättningar och hur man visar hänsyn för att undvika att störa renar.

Vem får köra snöskoter ?

För att få köra snöskoter i Sverige krävs att du är 16 år och har antingen ett förarbevis för snöskoter, utfärdat efter 1/10 2009 eller ett förarbevis för terrängskoter som är utfärdat före 1/10 2009. (Dessa äldre förarbevis ska bytas ut senast under 2012)

Du får även köra snöskoter om du har ett traktorkort eller körkort som är utfärdat första gången* före 1/1 2000.

*Det datum som finns i kolumn 10 (Datum för förarbehörighet) på baksidan av körkortet. Det gäller även om man har fått körkortet indraget under en period efter 1/1 2000.

Ett körkort (oavsett behörighet) eller traktorkort utfärdat från 1/1 2000 ger rätt att köra snöskoter inom ramen för organiserad turistverksamhet (snöskotersafari).

Som utländsk förare (inom EES*) har du rätt att köra snöskoter i Sverige om du har rätten i ditt hemland. Om du inte kan visa det eller om du kommer från ett land utom EES är den enda möjligheten att ingå i en grupp inom turistnäringen eller att du har ett svenskt förarbevis.
*EES-länder är medlemsländerna i EU, samt Norge, Island och Liechtenstein.

I Norge gäller följande: Från 1/7 2006 ska man ha ett körkort i klass S för att få köra snöskoter. Minsta ålder är 16 år, men till dess att man fyller 18 år får man bara köra klass 1-snöskoter (en snöskoter där förhållandet mellan motoreffekt och vikt är högst 0,20 kW/kg). De som har körkort i klasserna A, A1, B, S och T som är från före 1/7 2006 får fortsätta att köra snöskoter.

I Finland gäller följande: En person som fyllt 15 år får köra snöskoter i terräng. Föraren måste inneha ett kört i minst klass T på officiella snöskoterleder, vid körning på väg eller när en väg korsas.

 

  Grupp- och konferens

Vi ordnar ofta arrangemang för större grupper eller konferenser och detta är alltid mycket omtyckt. Gör en heldag tillsammans och upplev fjällen på ett nytt och roligt sätt! Denna tur visar upp fjället i hela sin prakt så glöm inte kameran hemma!

Helhetslösning med boende, konferens, mat osv. Behöver du hjälp med en totallösning för din konferens, kongress, event, kompisgäng eller företagsresa? Kontakta oss brantholm@gmail.com

Vilken skoter är du?

 Miljöval     Lössnö    Touring/Sport     Sport